A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B++ của BIC

A.M. Best,  tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb. Ảnh minh họa.
A.M. Best, tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb. Ảnh minh họa.
A.M. Best, tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb. Ảnh minh họa.
Lên top