Algeria tạm ngừng nhập khẩu đối với 13 mặt hàng trái cây của Việt Nam

Cam là một trong 13 mặt hàng Algeria tạm thời cấm nhập khẩu có thời hạn để bảo hộ sản xuất trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Cam là một trong 13 mặt hàng Algeria tạm thời cấm nhập khẩu có thời hạn để bảo hộ sản xuất trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Cam là một trong 13 mặt hàng Algeria tạm thời cấm nhập khẩu có thời hạn để bảo hộ sản xuất trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top