Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ:

Ai tiếp tay cho lợn nhập từ Thái Lan tuồn thẳng ra thị trường?

Xe chở lợn nhập khẩu buộc phải di chuyển về khu cách ly để phòng dịch, nhưng không được thực hiện mà chạy thẳng ra thị trường. Ảnh: HT
Xe chở lợn nhập khẩu buộc phải di chuyển về khu cách ly để phòng dịch, nhưng không được thực hiện mà chạy thẳng ra thị trường. Ảnh: HT
Xe chở lợn nhập khẩu buộc phải di chuyển về khu cách ly để phòng dịch, nhưng không được thực hiện mà chạy thẳng ra thị trường. Ảnh: HT
Lên top