Ai sẽ thay thế Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Toàn điều hành Nam A Bank?

Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. Ảnh TL
Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. Ảnh TL
Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. Ảnh TL
Lên top