Ai mới được mua, được dùng smartphone giá rẻ 600.000 đồng?

Người dùng smartphone tại Việt nam đang chiếm phần lớn, nhưng cũng còn hàng chục triệu người dùng các lọai điện thoại tính năng cơ bản. Ảnh: Thế Lâm.
Người dùng smartphone tại Việt nam đang chiếm phần lớn, nhưng cũng còn hàng chục triệu người dùng các lọai điện thoại tính năng cơ bản. Ảnh: Thế Lâm.
Người dùng smartphone tại Việt nam đang chiếm phần lớn, nhưng cũng còn hàng chục triệu người dùng các lọai điện thoại tính năng cơ bản. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top