AI 'mở khóa' những năng lực mới cho ngân hàng

Tọa đàm Xu hướng ứng dụng AI trong ngành tài chính - ngân hàng hôm 27.8. Ảnh: Quỳnh Trần.
Tọa đàm Xu hướng ứng dụng AI trong ngành tài chính - ngân hàng hôm 27.8. Ảnh: Quỳnh Trần.
Tọa đàm Xu hướng ứng dụng AI trong ngành tài chính - ngân hàng hôm 27.8. Ảnh: Quỳnh Trần.
Lên top