Ai hưởng lợi từ “phần bánh” khi VinSmart ngừng sản xuất smartphone?

Nhà máy sản xuất điện thoại của VinSmart tại Hải Phòng. Nguồn ảnh: VinSmart.
Nhà máy sản xuất điện thoại của VinSmart tại Hải Phòng. Nguồn ảnh: VinSmart.
Nhà máy sản xuất điện thoại của VinSmart tại Hải Phòng. Nguồn ảnh: VinSmart.
Lên top