Ai đang thực sự “cản trở” việc tiêu thụ xăng E5?

Xếp hàng đổ xăng RON95, trong khi trụ xăng E5 bố trí không thuận lợi. Ảnh: MQ
Xếp hàng đổ xăng RON95, trong khi trụ xăng E5 bố trí không thuận lợi. Ảnh: MQ
Xếp hàng đổ xăng RON95, trong khi trụ xăng E5 bố trí không thuận lợi. Ảnh: MQ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM