Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ai đang thực sự “cản trở” việc tiêu thụ xăng E5?

Xếp hàng đổ xăng RON95, trong khi trụ xăng E5 bố trí không thuận lợi. Ảnh: MQ
Xếp hàng đổ xăng RON95, trong khi trụ xăng E5 bố trí không thuận lợi. Ảnh: MQ