AgroViet 2016 giới thiệu nhiều nông sản đặc biệt

Nông sản đặc trưng của các vùng miền thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Ảnh: Kh.V
Nông sản đặc trưng của các vùng miền thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Ảnh: Kh.V