Agribank ủng hộ nhân dân TP.Chí Linh 1 tỉ đồng phòng chống dịch COVID-19

Agribank đã ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương số tiền 1 tỷ đồng.
Agribank đã ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương số tiền 1 tỷ đồng.
Agribank đã ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương số tiền 1 tỷ đồng.
Lên top