Agribank tăng trưởng đi đôi đảm bảo chất lượng tín dụng

Nguồn vốn tín dụng Agribank thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Ảnh: Agribank
Nguồn vốn tín dụng Agribank thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Ảnh: Agribank
Nguồn vốn tín dụng Agribank thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Ảnh: Agribank
Lên top