Agribank tăng trưởng ấn tượng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.H
Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.H
Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.H
Lên top