Agribank Khánh Hòa khởi kiện hàng loạt chủ tàu cá Nghị định 67

Tàu thuyền về neo đậu ở hạ lưu sông Cái (Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: PV
Tàu thuyền về neo đậu ở hạ lưu sông Cái (Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: PV
Tàu thuyền về neo đậu ở hạ lưu sông Cái (Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: PV
Lên top