Agribank Bắc Đắk Lắk: Dấu hỏi việc mua sắm thiết bị trái Luật đấu thầu

Ảnh minh hoạ (nguồn Agribank Bắk Đắk Lắk)
Ảnh minh hoạ (nguồn Agribank Bắk Đắk Lắk)
Ảnh minh hoạ (nguồn Agribank Bắk Đắk Lắk)
Lên top