AEON Việt Nam công bố tổng giám đốc mới

Ông Furusawa Yasuyuki  - Tổng Giám đốc của Công ty TNHH AEON Việt Nam. Ảnh: IT
Ông Furusawa Yasuyuki - Tổng Giám đốc của Công ty TNHH AEON Việt Nam. Ảnh: IT
Ông Furusawa Yasuyuki - Tổng Giám đốc của Công ty TNHH AEON Việt Nam. Ảnh: IT
Lên top