Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ADB vinh danh BIDV là “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam”