ACV lần thứ ba liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc

Ông Nguyễn Quốc Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á. Ảnh Thuỳ Linh
Ông Nguyễn Quốc Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á. Ảnh Thuỳ Linh
Ông Nguyễn Quốc Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á. Ảnh Thuỳ Linh
Lên top