Ách tắc container thủy sản tại cảng: Doanh nghiệp "ngồi trên lửa" chờ Bộ NNPTNT

Theo VASEP, còn khoảng 200 contaner cá ngừ đang trên đường về Việt Nam
Theo VASEP, còn khoảng 200 contaner cá ngừ đang trên đường về Việt Nam
Theo VASEP, còn khoảng 200 contaner cá ngừ đang trên đường về Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top