ACB, VPB, VCB, TCB thuộc top cổ phiếu được JP Morgan đánh giá cao tại Asean

JP Morgan đánh giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hấp dẫn đáng để nắm giữ nhất trong khu vực Asean.
JP Morgan đánh giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hấp dẫn đáng để nắm giữ nhất trong khu vực Asean.
JP Morgan đánh giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hấp dẫn đáng để nắm giữ nhất trong khu vực Asean.
Lên top