Abivin - startup đoạt giải thưởng trị giá 1 triệu USD

Abivin chiến thắng giải thưởng 1.000.000 USD tại Startup World Cup. Ảnh: Techfest Vietnam
Abivin chiến thắng giải thưởng 1.000.000 USD tại Startup World Cup. Ảnh: Techfest Vietnam
Abivin chiến thắng giải thưởng 1.000.000 USD tại Startup World Cup. Ảnh: Techfest Vietnam
Lên top