ABBANK phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu chia cổ tức

Ngày 10.07.2019, được sự chấp thuận của NHNN về việc tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ 7,4%, ABBANK đã chính thức phát hành 39.361.726 cổ phiếu với tổng giá trị là 393.617.260.000 đồng. Ảnh: AB
Ngày 10.07.2019, được sự chấp thuận của NHNN về việc tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ 7,4%, ABBANK đã chính thức phát hành 39.361.726 cổ phiếu với tổng giá trị là 393.617.260.000 đồng. Ảnh: AB
Ngày 10.07.2019, được sự chấp thuận của NHNN về việc tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ 7,4%, ABBANK đã chính thức phát hành 39.361.726 cổ phiếu với tổng giá trị là 393.617.260.000 đồng. Ảnh: AB
Lên top