ABBank khởi động sự kiện cộng đồng dành cho gia đình lần thứ 2

ABBANK đã chính thức khởi động sự kiện ABBANK Family Day 2019 bằng chuỗi hoạt động gồm Ngày hội Hiến máu nhân đạo và Chiến dịch Phân loại rác để bảo vệ môi trường ABBANK Green tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với sự tham gia của đông đảo người dân và CBNV Ngân hàng. Ảnh: ABBank
ABBANK đã chính thức khởi động sự kiện ABBANK Family Day 2019 bằng chuỗi hoạt động gồm Ngày hội Hiến máu nhân đạo và Chiến dịch Phân loại rác để bảo vệ môi trường ABBANK Green tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với sự tham gia của đông đảo người dân và CBNV Ngân hàng. Ảnh: ABBank
ABBANK đã chính thức khởi động sự kiện ABBANK Family Day 2019 bằng chuỗi hoạt động gồm Ngày hội Hiến máu nhân đạo và Chiến dịch Phân loại rác để bảo vệ môi trường ABBANK Green tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với sự tham gia của đông đảo người dân và CBNV Ngân hàng. Ảnh: ABBank
Lên top