9X dân tộc Thái nuôi hàng ngàn con ếch thu bộn tiền, cả bản ngưỡng mộ

Tận dụng mặt nước ao, hồ nuôi cá để nuôi ếch, mỗi chuồng nuôi có gần 1000 con
Tận dụng mặt nước ao, hồ nuôi cá để nuôi ếch, mỗi chuồng nuôi có gần 1000 con
Tận dụng mặt nước ao, hồ nuôi cá để nuôi ếch, mỗi chuồng nuôi có gần 1000 con

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top