90% lao động trở lại làm việc, doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn với dịch bệnh. Ảnh: Đức Long
Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn với dịch bệnh. Ảnh: Đức Long
Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn với dịch bệnh. Ảnh: Đức Long
Lên top