9 tháng, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 10,7 nghìn tỉ đồng

Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỉ.
Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỉ.
Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỉ.
Lên top