9 tháng đầu năm, xuất siêu lâm sản đạt trên 6 tỉ USD

Giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: KH.V
Giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: KH.V
Giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: KH.V
Lên top