9 tháng đầu năm: Tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng 9 năm

Dịch tả lợn Châu Phi, bão lụt, hạn hán... gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp (Ảnh minh họa).
Dịch tả lợn Châu Phi, bão lụt, hạn hán... gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp (Ảnh minh họa).
Dịch tả lợn Châu Phi, bão lụt, hạn hán... gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp (Ảnh minh họa).
Lên top