9 tháng đầu năm, TKV sản xuất 2,98 triệu tấn than nguyên khai

Lên top