9 tháng đầu năm, PVN nộp ngân sách nhà nước hơn 78 nghìn tỉ đồng

Giàn khoan PVDriling V.
Giàn khoan PVDriling V.
Giàn khoan PVDriling V.
Lên top