9 tháng đầu năm, ĐBSCL giảm hơn 1.800 doanh nghiệp

Việc các địa phương khống chế dịch bệnh, nới lỏng giãn cách là “cơ hội vàng” để phục hồi sản xuất. Ảnh: TR.L
Việc các địa phương khống chế dịch bệnh, nới lỏng giãn cách là “cơ hội vàng” để phục hồi sản xuất. Ảnh: TR.L
Việc các địa phương khống chế dịch bệnh, nới lỏng giãn cách là “cơ hội vàng” để phục hồi sản xuất. Ảnh: TR.L
Lên top