9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Công ty có vốn điều lệ 525 nghìn tỉ đặt trụ sở tại Tòa nhà Bitexco Financial Tower.
Ảnh: Website Bitexco.
Công ty có vốn điều lệ 525 nghìn tỉ đặt trụ sở tại Tòa nhà Bitexco Financial Tower. Ảnh: Website Bitexco.
Công ty có vốn điều lệ 525 nghìn tỉ đặt trụ sở tại Tòa nhà Bitexco Financial Tower. Ảnh: Website Bitexco.
Lên top