9 năm: Điện thoại di động khai tử 75% thuê bao điện thoại cố định

Lượng thuê bao điện thoại cố định đã suy giảm tới 3/4 trong 9 năm qua (nguồn ảnh: Internet).
Lượng thuê bao điện thoại cố định đã suy giảm tới 3/4 trong 9 năm qua (nguồn ảnh: Internet).
Lượng thuê bao điện thoại cố định đã suy giảm tới 3/4 trong 9 năm qua (nguồn ảnh: Internet).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top