9 BOT giao thông tạm dừng thu phí

Trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh Cai Lậy. Ảnh: GT
Trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh Cai Lậy. Ảnh: GT
Trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh Cai Lậy. Ảnh: GT
Lên top