883 dự án FDI được cấp phép đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Ảnh: PV
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Ảnh: PV
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Ảnh: PV
Lên top