Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“80% số hàng hóa nhóm II sẽ được thông quan trong 1 ngày“

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV