Thanh toán không dùng tiền mặt đến năm 2025:

80% người trưởng thành sẽ có tài khoản giao dịch tại ngân hàng

45/45 ngân hàng đã thực hiện chính sách miễn/giảm phí cho khách hàng đối với các giao dịch giá trị nhỏ từ 2 triệu đồng trở xuống. Ảnh: Hải NGuyễn
45/45 ngân hàng đã thực hiện chính sách miễn/giảm phí cho khách hàng đối với các giao dịch giá trị nhỏ từ 2 triệu đồng trở xuống. Ảnh: Hải NGuyễn
45/45 ngân hàng đã thực hiện chính sách miễn/giảm phí cho khách hàng đối với các giao dịch giá trị nhỏ từ 2 triệu đồng trở xuống. Ảnh: Hải NGuyễn
Lên top