80% doanh nghiệp không tiếp cận được các gói hỗ trợ COVID lần 1

Nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến nghị chính sách cho nhóm hỗ trợ COVID-19 lần 2.
Nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến nghị chính sách cho nhóm hỗ trợ COVID-19 lần 2.
Nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến nghị chính sách cho nhóm hỗ trợ COVID-19 lần 2.
Lên top