8 tháng năm 2021, Singapore đã đổ bao nhiêu tiền đầu tư vào Việt Nam?

Trong 8 tháng năm 2021, Singapore là quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam. Nguồn: MPI
Trong 8 tháng năm 2021, Singapore là quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam. Nguồn: MPI
Trong 8 tháng năm 2021, Singapore là quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam. Nguồn: MPI
Lên top