8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế 2022-2023

Cần nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái "bình thường mới". Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái "bình thường mới". Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái "bình thường mới". Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top