78,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Các doanh nghiệp phải tìm mọi giải pháp thích nghi và vượt lên COVID-19 để ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp phải tìm mọi giải pháp thích nghi và vượt lên COVID-19 để ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp phải tìm mọi giải pháp thích nghi và vượt lên COVID-19 để ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Lên top