767 nghìn tỉ đồng vốn vay lãi suất thấp tới tay người dân

Các ngân hàng đã giải ngân 767 nghìn tỉ đồng vốn vay lãi suất thấp. Ảnh: SHB
Các ngân hàng đã giải ngân 767 nghìn tỉ đồng vốn vay lãi suất thấp. Ảnh: SHB
Các ngân hàng đã giải ngân 767 nghìn tỉ đồng vốn vay lãi suất thấp. Ảnh: SHB
Lên top