75% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được xử lý trực tuyến

75% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được xử lý trực tuyến. Ảnh: Thuỳ Trang
75% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được xử lý trực tuyến. Ảnh: Thuỳ Trang
75% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được xử lý trực tuyến. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top