75 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ảnh: T.Tuấn
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ảnh: T.Tuấn
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ảnh: T.Tuấn
Lên top