74 ngân hàng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hơn 70 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tham gia hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: LĐ
Hơn 70 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tham gia hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: LĐ
Hơn 70 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tham gia hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: LĐ
Lên top