73 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc họp báo
Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc họp báo
Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc họp báo