7 trường hợp chính thức được miễn lệ phí môn bài từ 1.1.2017