7 tỉ phú thế giới tăng hơn 50% tài sản trong đại dịch COVID-19

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP.
Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP.
Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP.
Lên top