7 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-ASEAN tăng 38,5%

Tỉ trọng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu một số thị trường chủ yếu 7 tháng năm 2021. Nguồn: MPI
Tỉ trọng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu một số thị trường chủ yếu 7 tháng năm 2021. Nguồn: MPI
Tỉ trọng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu một số thị trường chủ yếu 7 tháng năm 2021. Nguồn: MPI
Lên top