7 ngày phong toả cứng: 4.500 tấn gạo, 10 triệu gói mì cung cấp cho Đà Nẵng

Lên top