Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

7 năm, gần 58.000 vụ trục lợi bảo hiểm thiệt hại trăm tỉ đồng